Home

Somalia Coalition for Education For All (EFASOM)

الإئتلاف الصومالي للتعليم للجميع

Ururka u Dooda Waxbarasho Loo Siman Yahay ee EFASOM

The Somali coalition for education for all is a non-governmental non-for-profit organization, established in 2006 in Mogadishu by a group of academics and educators.

~ EFASOM

الائتلاف الصومالي للتعليم للجميع هي منظمة غير حكومية غير ربحية تأسست عام 2006 في العاصمة مقديشو من قبل نخبة من الأكاديميين والتربويين.

~ EFASOM

Ururka Wadaniga ah ee u Dooda Wacyigelinta Waxbarashada waxaa laasaasey sanadii 2006 dii bahda waxbarashada iyo aqoonyahanada.

~ EFASOM

Welcome to EFASOM.